Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung Đô thị Dĩ An đến năm 2040

(Xây dựng) - Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Dĩ An tới năm 2020, tầm nhìn năm 2030 đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt Quyết định số 2481/QĐ-UBND ngày 23/6/2009, đến nay đã 9 năm. Do đó, tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh rà soát, làm cơ sở lập điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Dĩ An phù hợp với điều kiện thực tế phát triển và quy định pháp luật.

 

trung tâm dĩ an
Trung tâm hành chính Dĩ An

1. Tính chất, chức năng của đô thị:

a.Tính chất:

- Định hướng đô thị Dĩ An đến 2030: Là đô thị công nghiệp - dịch vụ - giáo dục, đầu mối giao thông đường bộ, đường sắt và một phần đường thuỷ của khu vực Nam Bình Dương và phía Đông thành phố Hồ Chí Minh, có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng.

- Định hướng đô thị Dĩ An đến 2040: Đô thị Dĩ An là đô thị dịch vụ - giáo dục - công nghiệp, Trung tâm đô thị đại học, đầu mối giao thông vùng, trong đó công nghiệp được định hướng phát triển theo chuyên sâu.

b. Chức năng:

- Là không gian liên kết vùng giữa đô thị Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh;

- Là trung tâm dịch vụ thương mại và công nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển giao thông đầu mối;

- Là trung tâm giáo dục, đào tạo cấp vùng;

- Là trung tâm dịch vụ, thương mại kết hợp với các khu ở mật độ cao;

- Là trung tâm phát triển Logistic kết hợp với phát triển đô thị.

2. Đồng thời, làm rõ hơn vai trò của thị xã Dĩ An trong tiểu vùng đô thị trung tâm vùng TP Hồ Chí Minh trên cơ sở của kết quả dự báo quy mô dân số giai đoạn đến năm 2020, 2030 và 2040 tăng cao (450.000 người, 600.000 người và 700.00 người), trong khi, từ năm 2015 đến năm 2016 quy mô dân số thị xã có xu hướng giảm (từ 394.433 người xuống 388.087 người).

 

giao thông dĩ an
Đường giao thông trên địa bàn Dĩ An được đầu tư đồng bộ và hiện đại.

3. Định hướng phát triển đô thị: 

Trước năm 2020, Dĩ An đạt các tiêu chí đô thị loại II; Đến năm 2030, Dĩ An đạt tiêu chí đô thị loại I; Đến năm 2040 là đô thị hiện đại, phát triển bền vững.

a, Định hướng tổ chức không gian đô thị:

- Mô hình phát triển đô thị: Phát triển đô thị Dĩ An theo mô hình tập trung đa cực; Đô thị nén mật độ cao; Các tuyến giao thông chính và đầu mối giao thông tạo động lực phát triển.

- Các khu phát triển mới:

+ Khu dịch vụ thương mại gắn với ga Sóng Thần; Khu vực thương mại dịch vụ cao tầng kết hợp ở gắn với bến xe Miền Đông và các khu vực trạm dừng Metro dọc Vành đai 3 theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng).

+ Phát triển mạnh các khu ở mới mật độ trung bình tại các khu vực phía Bắc của thị xã trên cơ sở gắn với tuyến Metro dọc Vành đai 3.

+ Phát triển dịch vụ dọc Quốc lộ 1K gắn với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Chuyển đổi các cơ sở sản xuất trong khu dân cư và một số khu, cụm công nghiệp sang dịch vụ - thương mại kết hợp khu ở.

+ Cải tạo, chỉnh trang các khu ở kết hợp với phát triển các khu ở mới theo dọc trục chính Đông Tây.

+ Phát triển mới và mở rộng các khu Logistic - dịch vụ - Đô thị khu vực Bình Thắng giáp sông Đồng Nai.

b, Cấu trúc đô thị:

- Khu đô thị số 1: Khu đô thị trung tâm hành chính - chính trị, văn hoá - thể dục thể thao gồm một phần phường Dĩ An, một phần phường Đông Hoà và một phần phường Tân Đông Hiệp.

- Khu đô thị số 2: Khu đô thị công nghiệp công nghệ cao (khu công nghiệp Sóng Thần 1,2) gồm một phần phường Dĩ An và một phần phường Tân Đông Hiệp.

- Khu đô thị số 3: Khu đô thị dịch vụ kết hợp các khu ở mật độ trung bình, tập trung phía Bắc thị xã Dĩ An gồm phường Tân Bình và một phần phường Tân Đông Hiệp.

- Khu đô thị số 4: Khu đô thị dịch vụ Cảng (logistics), du lịch và thương mại dịch vụ gồm một phần phường Bình An và một phần phường Bình Thắng.

- Khu đô thị số 5: Khu đô thị giáo dục, đào tạo cấp vùng (Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) gồm một phần phường Bình An, một phần phường Bình Thắng và một phần phường Đông Hoà.

 

đô thị dĩ an

 

4. Chương trình ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện

a. Chương trình ưu tiên đầu tư

- Đến năm 2020: Tập trung đầu tư vào một số dự án hạ tầng khung có tầm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội thị xã Dĩ An, khai thác quỹ đất công xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, và hạ tầng kỹ thuật, giải quyết an sinh xã hội và nâng cao mức sống dân cư đô thị; bảo đảm các tiêu chí đô thị loại II.

- Đến 2030: Tiếp tục đầu tư hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường giao thông (đường Vành đai 3, đường Mỹ Phước Tân Vạn nối dài kết nối Bến xe Miền Đông, nâng cấp mở rộng đường ĐT 743B, Đại lộ Độc Lập kết nối nút giao thông Cầu vượt Sóng Thần...), Xây dựng các khu vực phát triển đô thị (khu dịch vụ thương mại gắn với ga Sóng Thần, khu dịch vụ thương mại gắn bến xe Miền Đông và các khu vực trạm dừng Metro dọc Vành đai 3 theo mô hình TOD...). Tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng logistics (hiện đại hoá hạ tầng và trang thiết bị đối với các kho bãi hiện hữu, nâng cấp mở rộng ICD TBS - Tân Vạn liên thông với Cảng Bình Dương...)

- Đến năm 2040: Chuyển đổi các cơ sở sản xuất (sau khi hết niên hạn thuê đất) thành các khu dịch vụ thương mại, các công trình phúc lợi xã hội như giáo dục, y tế kết hợp khu ở. Đầu tư nâng cấp các khu công nghiệp Sóng Thần 1, 2, Tân Đông Hiệp thành công viên công nghiệp - công nghệ cao.

b. Nguồn lực thực hiện: Vốn ngân sách nhà nước; Vốn xã hội hoá (FDI doanh nghiệp trong nước...); Vốn khác (Vay ODA, XSKT); Vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước; Khai thác tiềm năng của giá trị đất để phát triển đô thị.